מאמרים

מה הן הזכויות שלנו? - חלק שני

מה צריך להציג בכדי לקבל את הזכאות למשכנתא?

תעודת זהות ישראלית, תעודת עולה חדש, תעודת נישואין, אישור על שירות צבאי או על שירות לאומי, פרטי ילדים ופרטי בני משפחה הגרים בארץ דרך קבע.

חשוב לדעת שבכדי לממש את הזכאות, יש לבצע את לקיחת המשכנתא עד שנה מיום רכישת הנכס.

אם החלטנו לגור באזור בעל עדיפות לאומית, מסתבר שנקבל סיוע לא רק במסלול לימודים אלא גם בעת לקיחת המשכנתא ובהתאם, יש צורך לבדוק את תוספת הסיוע בהתאם לכל ישוב וכמה קרוב או רחוק הוא מהגבול או באזורים עם עדיפות להתיישבות, באזורי הפריפריה.

בכדי לקחת משכנתא, יש צורך בבדיקה מעמיקה ומקיפה וכמובן יש לבצע הליכים בירוקרטים שונים, את חלקם מבצע עבורנו עורך הדין, עלינו לדעת שיש צורך ברישומים כגון, במרשם המשכונות, יש צורך בייפוי כוח של עורך דין נוטריון, במקרים מסוימים ידרוש הבנק הערכת שווי הנכס, לעיתים ידרוש הבנק ערבים להלוואה וכן כדאי לדעת שהבנק רשאי לדרוש עמלת פירעון מוקדם במקרים מסוימים.

חזרה לחלק ראשון